Phoeniculus purpurea (Green Woodhoopoe)

Green Woodhoopoe

Dutch: Groene Kakelaar

Order: Coraciiformes
Family: Phoeniculidae
Genus: Phoeniculus
Species: Phoeniculus purpurea
Side, top and bottom view of skull. (Click on image to enlarge)

Length: 74 mm
Length cranium: 25 mm
Width (cranium): 22 mm
Height (cranium): 18 mm
Alternative names: Phoeniculus purpureus (sc) Baumhopf (German), Irrisor moqueur (French), Abubilla-arbórea Verde (Spanish)


Google